Prohlášení – ubytovaný host

 

 

 

Já,…………………………………………………., datum narození………………………………, tímto prohlašuji, že jsem četl/a Stanovy hry SportArtCentra a plně s nimi souhlasím. Hotelové hry hotelu SportArtCentrum se účastním na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

 

 

 

 

……………………….                                                           ……………………………….

            datum                                                                                          podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení – neubytovaný host

 

 

 

Já,…………………………………………………., datum narození………………………………, tímto prohlašuji, že jsem četl/a Stanovy hry SportArtCentra a plně s nimi souhlasím. Hotelové hry hotelu SportArtCentrum se účastním na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Dále prohlašuji, že nejsem hotelovým hostem, a proto skládám k rukám recepční hotelu vratnou zálohu na zapůjčení pomůcek ke hře ve výši 2000,- Kč.

 

 

 

 

……………………….                                                           ……………………………….

            datum                                                                                          podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o převzetí zodpovědnosti za nezletilé osoby

 

 

 

Já,…………………………..…………….., datum narození ………………..………………, tímto prohlašuji, že jsem doprovodem níže uvedeným nezletilým osobám při účasti na hotelové hře hotelu SportArtCentrum a přebírám za ně plnou odpovědnost.

 

 

 

...............................................................................................................................

Jméno a příjmení nezletilé osoby, datum narození

……………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení nezletilé osoby, datum narození

……………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení nezletilé osoby, datum narození

…………………………………………………………………………………...

Jméno a příjmení nezletilé osoby, datum narození

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..                                                                      ………………………………

            datum                                                                                   podpis doprovodu

 

 

 

 

 

Prohlášení zákonného zástupce

 

 

 

Já, …………………………………………datum narození……………………………………, tímto prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem níže uvedených nezletilých osob. Dále prohlašuji, že souhlasím s jejich účastí na hotelové hře hotelu SportArtCentrum bez doprovodu dospělé osoby. Tímto žádná odpovědnost na hotel SportArtCentrum nespadá.

 

 

 

 

 

...............................................................................................................................

Jméno a příjmení nezletilé osoby, datum narození

……………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení nezletilé osoby, datum narození

……………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení nezletilé osoby, datum narození

…………………………………………………………………………………...

Jméno a příjmení nezletilé osoby, datum narození

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..                                                                      ………………………………

            datum                                                                           podpis zákonného zástupce

Novinky

Video prezentace hotelu SportArtCentrum

03. 04. 2017

VIDEO PREZENTACE hotelu SportArtCentrum!

1207NjY.jpg

 https://youtu.be/Nl4u2Y5nO7U 

 

Všechny novinky